Vedení účetnictví a daňové evidence Plzeň, Praha

Účetní služby poskytujeme v Plzni a okolí, Praze.

Vedení daňové evidence a účetnictví

 • zaúčtování faktur přijatých a vydaných
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • zaúčtování zápočtů, dobropisů, interních účetních dokladů a dalších
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců)
 • zpracování souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty
 • roční zpracování přiznání k dani z příjmů
 • čtvrtletní zálohy a roční přiznání k silniční dani (u plátců)
 • další daňová přiznání a jiné úřední formuláře podle individální situace
 • inventarizace účtů na konci období
 • zpracování účetní závěrky (běžné roční, případně mezitimních v průběhu roku dle individálních požadavků)
 • zpracování libovolného finančního reportingu podle přání klienta (přehledy dlužníků a věřitelů, finanční analýzy, atd.)
 • zastupování před finančním úřadem, spolupráce s auditory
 • poskytování účetního poradenství
 • další úkony dle individuální situace

Zpracování mzdového účetnictví

 • výpočet hrubé a čisté mzdy podle předložených podkladů
 • výpočet srážek a odvodů na finační úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • vystavení výplatních a mzdových listů
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

Zpracování daňových přiznání

 • roční přiznání k dani z příjmů fyzických osob (zaměstnanci, OSVČ) včetně přehledů pro ZP a SSZ
 • roční přiznání k dani z příjmů právnických osob

Zajištění kompletních služeb:

 • vedení účetnictví
 • zpracování mezd
 • elektronické podání všech přiznání
 • zastupování při kontrolách
 • poradenstvíBc. Gabriela Netrvalová

daňový poradce ev.č.4689

http://www.tax-adviser.cz

Lektorská činnost

Odborná školení pracovníků

v oblasti daní a účetnictví

Lektorská činnost

pro rekvalifikační firmy,

úřady práce, agentury

Pro mzdy zvolte:

www.mzdoveucetnictvi.eu

Pro daňovou evidenci či

účetnictvi zvolte:

www.accounting-tax.eu

Pro daně a daňové poradenství

zvolte:

www.tax-adviser.cz

Ve všech najdete odpovědné pracovníky

pro řešení Vašich požadavků

 

 


Konvalinková 20, 326 00 Plzeň
608 276 579, 739 022 923